I Love My Dad Mahal Ko ang Tatay Ko

I Love My Dad Mahal Ko ang Tatay Ko

English Tagalog bilingual children’s book. Perfect for kids learning English or Tagalog as their second language. Fun bedtime story with educational message. Jimmy the little bunny doesn’t start off knowing how to ride a two-wheeler bike like his big brothers. In fact, sometimes he gets teased for it. When Dad shows Jimmy how not to be afraid to try something new, that’s when the fun begins.

Si Jimmy ang maliit na kuneho ay hindi marunong magbisikleta ng dalawang gulong gaya ng kanyang mga kuya. Sa katunayan, kinakantiyawan siya dahil dito. Nang pinayo ni Tatay na huwag matakot sumubok, doon nagsimula ang kasayahan.

Amazon, Kobo Store
Admont, children, bedtime
Tagalog
Shelley Admont