Dating Pilipinas

Dating Pilipinas
Dating Pilipinas

Originally published in 1907 by Sofronio G. Calderon, President of the literary society, Aklatang Kasilawan.

Orihinal na-publish noong 1907 sa pamamagitan ng Sofronio G. Calderón, Pangulo ng pampanitikan lipunan, Aklatang Kasilawan.

Google Books, ManyBooks.net, Project Gutenberg
,
Tagalog
Sofronio G. Calderon