Ebook Directory

Buntong Hininga

Poetry, originally published in 1915.  Mga tula, orihinal nai-publish sa 1915.

ManyBooks.net, Project Gutenberg
,
Pascual de Leon
Cinematografo

As moving pictures were captivating audiences all over the world in the 1920s, Jose Maria Rivera wrote this hilarious play depicting characters in a Filipino society who love to be entertained by cinema.

"Marami ang naaliw sa paglaganap ng cinema noon panahong 1920s. Dito sinulat ni Jose Maria Rivera ang kangyang obra na isang nakakatuwang dulang nagpapakita ng mga iba't ibang tao sa lipunan na mahilig manood ng cine."

Google Books, ManyBooks.net, Project Gutenberg
,
Jose Maria Rivera
Complete Filipino (Tagalog): Teach Yourself

A complete course in Filipino (Tagalog) which takes you effortlessly from beginner to confident speaker.

Amazon
Corazon Castle, Laurence McGonnell
Dakilang Asal

Mula sa nararapat na pakikitungo sa kapwa tao hanggang sa kung paano lumahok sa mga kung anu-anong pagsasama-sama, tintipon-tinipon ni Aurelio Tolentino ang mga payo para sa mga binata't dalagang Pilipina nang tumanda silang mabubuting tao at ganap na miyembro ng lipunan.

Amazon, ManyBooks.net, Project Gutenberg
Aurelio Tolentino
Dating Pilipinas

Originally published in 1907 by Sofronio G. Calderon, President of the literary society, Aklatang Kasilawan.

Orihinal na-publish noong 1907 sa pamamagitan ng Sofronio G. Calderón, Pangulo ng pampanitikan lipunan, Aklatang Kasilawan.

Google Books, ManyBooks.net, Project Gutenberg
,
Sofronio G. Calderon
El Filibusterismo

El Filibusterismo (The Subversive) also known by its alternative title, The Reign of Greed, is the second novel by Jose Rizal and the sequel to the more famous Noli Me Tangere (Touch Me Not).

"The novel's dark theme departs dramatically from the previous novel's hopeful and romantic atmosphere, signifying the character Ibarra's resort to solving his country's issues through violent means, after his previous attempt at reforming the country's system have made no effect and seemed impossible with the attitudes of the Spaniards towards the Filipinos. The novel, along with its predecessor, was banned in some parts of the Philippines as a result of their portrayals of the Spanish government's abuse and corruption. These novels along with Rizal's involvement in organizations that aim to address and reform the Spanish system and its issues led to Rizal's exile to Dapitan and eventual execution." (Wikipedia)

The English version is available in paperback at Amazon at amzn.to/23fqmxs , as an ebook at ManyBooks at bit.ly/ReignofGreed as well as at Kobo.

Amazon, Kobo Store, ManyBooks.net, Project Gutenberg, Other
Filipino Friends

"Through the eyes of Sam, a Filipino-American boy visiting the Philippines for the very first time, children will learn about Philippine customs and language. Soft, whimsical watercolors labeled with English words and Filipino translations bring to light the differences between Western and Philippine lifestyles. Children of expatriate Filipinos as well as expatriate children living in the Philippines will find Filipino Friends indispensable in bridging the gap between the two cultures."

Amazon, Kobo Store
Liana Romulo
Filipino Tapestry: Tagalog Language Through Culture

An official language of the Philippines, Filipino is based on Tagalog, with elements of Spanish, English, and Chinese mixed in. The result is a rich, expressive language spoken in the Philippines and throughout the far-reaching Filipino diaspora.

Filipino Tapestry offers an innovative approach to learning language by emphasizing the critical intersection of language and culture. It provides activities and exercises that immerse beginning and intermediate students of Filipino in a variety of authentic situations to simulate an in-country experience.

 

Also available from The University of Wisconsin Press at uwpress.wisc.edu/books/4785.htm

Amazon, Kobo Store
Rhodalyne Gallo-Crail
Goodnight Panda

It's nighttime at the zoo, but Panda doesn't want to go to bed yet. Follow Panda on his adventure as he visits his friends! For children 4 and under.

Ito ay gabi sa zoo. Panda ay hindi gustong pumunta sa kama pa. Sundin ang Panda sa kanyang pakikipagsapalaran bilang bibisita niya ang kanyang mga kaibigan! Para sa mga bata na 4 na taong gulang.

Amazon
Bab'l Books
Gustong-gusto ko Magsipilyo

I Love to Brush My Teeth (in English & Tagalog)

Ang munting si Jimmy ay hindi nais na magsipilyo ng kanyang mga ngipin. Kahit na binigyan siya ng kanyang Inay ng isang bagong sepilyong kulay kahel, ang paborito niyang kulay, hindi niya ito ginagamit sa kung ano ang dapat. Ngunit nang mag-umpisang mangyari ang hindi inaasahan at mahiwagang bagay sa munting si Jimmy, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pagsisipilyo ng kanyang mga ngipin.

Ang “Gustong-gusto ko magsipilyo” ay isang kasiya-siyang kuwento na puno ng magagandang halimbawa na siguradong kapupulutan ng aral at pansin ng mga kabataan. Kung ang iyong anak ay nahihirapan sa pag-aaral na magsipilyo ng kanilang mga ngipin sa gayon ang librong ito ay magandang ibahagi sa kanila na magkasama.

Little Jimmy doesn’t like to brush his teeth. Even when his mother gives him a brand new orange toothbrush, his favorite color, he doesn’t use it like he is supposed to. But when strange and magical things start happening to Little Jimmy, he begins to realize how important brushing his teeth can be.

I love to brush my teeth is a delightful story full of beautiful illustrations sure to get your little ones attention. If your child is having difficulty learning to brush their teeth then this is the book for you to share together.

Amazon
Shelley Admont