About Tagalog Ebooks

Tagalog Ebooks ay pinamamahalaan ni Demi, isang Filipina na nakatira sa New Zealand. Ako at ang aking asawa ay nagtratrabaho sa industriya ng digital publishing. Ito ay isa sa aming mga proyekto upang makatulong sa mga Pilipino na naghahanap ng ebooks sa kanilang sariling wika.

Umaasa kami sa iyo na mahanap ito mahalaga!

Tagalog Ebooks is maintained and operated by Demi, a Filipina who lives in New Zealand. My husband and I are working in the digital publishing industry. This is one of our projects to help Filipinos who are looking for books in their own language.

We hope you find it valuable!

Privacy Policy

Contact

Altavado Limited
PO Box 51,389
Pakuranga, Auckland
New Zealand