Drama

Cinematografo

As moving pictures were captivating audiences all over the world in the 1920s, Jose Maria Rivera wrote this hilarious play depicting characters in a Filipino society who love to be entertained by cinema.

“Marami ang naaliw sa paglaganap ng cinema noon panahong 1920s. Dito sinulat ni Jose Maria Rivera ang kangyang obra na isang nakakatuwang dulang nagpapakita ng mga iba’t ibang tao sa lipunan na mahilig manood ng cine.”

Google Books, ManyBooks.net, Project Gutenberg
,
Jose Maria Rivera