Children’s Nonfiction

Adam’s Amazing Counting Book Counting in Tagalog

Part of the Adam the Little Airplane series of books. It is a children’s book designed to introduce young readers to concepts of numbers, basic counting and provide a small introduction to the Tagalog Language of the Philippines.

Amazon
Craig Thompson
Apple Friends

A Book In Two Languages: English And Filipino Tagalog: The Health Benefits Of Apples For Children (Ang Benepisyo Ng Mansanas Para Sa Kalusugan Ng Mga Bata).

“This is a fun way to learn about some varieties of apples. (Ito ay isang masaya na paraan upang malaman ang tungkol sa ilang mga uri ng mansanas.) In this book, children will meet some funny-looking apples from different parts of the world and become aware of their colors, sizes and shapes. (Sa aklat na ito, ang mga bata ay nakakatugon sa ilang mga nakakatawang-tingnang mansanas mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo at magkamalay sa kanilang mga kulay, laki at hugis.)”

“This book was written so that children will be able to gain knowledge about some types of apples and the health benefits from eating them. (Ang aklat na ito ay isinulat upang ang mga bata ay magagawang makakuha ng kaalaman tungkol sa ilang mga uri ng mansanas at ang mga benepisyo sa kalusugan mula sa pagkain ng mga ito.) These cool cartoon apple characters may encourage picky eaters to eat them too. (Itong cool na cartoon character na mga mansanas ay naghihikayat rin sa mga picky eaters upang kumain ang mga ito.)”

Amazon
Ann Aguilar-Yosh
Filipino Friends

“Through the eyes of Sam, a Filipino-American boy visiting the Philippines for the very first time, children will learn about Philippine customs and language. Soft, whimsical watercolors labeled with English words and Filipino translations bring to light the differences between Western and Philippine lifestyles. Children of expatriate Filipinos as well as expatriate children living in the Philippines will find Filipino Friends indispensable in bridging the gap between the two cultures.”

Amazon, Kobo Store
Liana Romulo
Gustong-gusto ko Magsipilyo

I Love to Brush My Teeth (in English & Tagalog)

Ang munting si Jimmy ay hindi nais na magsipilyo ng kanyang mga ngipin. Kahit na binigyan siya ng kanyang Inay ng isang bagong sepilyong kulay kahel, ang paborito niyang kulay, hindi niya ito ginagamit sa kung ano ang dapat. Ngunit nang mag-umpisang mangyari ang hindi inaasahan at mahiwagang bagay sa munting si Jimmy, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pagsisipilyo ng kanyang mga ngipin.

Ang “Gustong-gusto ko magsipilyo” ay isang kasiya-siyang kuwento na puno ng magagandang halimbawa na siguradong kapupulutan ng aral at pansin ng mga kabataan. Kung ang iyong anak ay nahihirapan sa pag-aaral na magsipilyo ng kanilang mga ngipin sa gayon ang librong ito ay magandang ibahagi sa kanila na magkasama.

Little Jimmy doesn’t like to brush his teeth. Even when his mother gives him a brand new orange toothbrush, his favorite color, he doesn’t use it like he is supposed to. But when strange and magical things start happening to Little Jimmy, he begins to realize how important brushing his teeth can be.

I love to brush my teeth is a delightful story full of beautiful illustrations sure to get your little ones attention. If your child is having difficulty learning to brush their teeth then this is the book for you to share together.

Amazon
Shelley Admont