Business & Investing

PeraPalaguin Workbook

Workbook na ito ay para sa iyo upang gamitin ang mga konsepto na natutunan mula sa dalawang pangunahing mga libro. Ito ay tumutulong sa iyo na lumikha ng iyong sariling sa pananalapi plano upang mas mahusay na pamahalaan ang iyong pera.

LuLu
Francisco J. Colayco, Helen Valderrama Ph.D.