Action & Adventure

Kamay sa Ilog

Isang kuwento ang naging kontrobersyal sa lugar nila Kardo. Ito ay ang engkuwentro ng mga NPA at mga Sundalo kung saan ay napatay lahat ng NPA ang mga Sundalo.  A controversial story of the encounter between the NPA and soldiers in which the NPA are all killed.

Google Books
Robinson Mago